AWARD N.126 BALEARIC ISLANDS
Minimum requested to obtain this award:
5 islands confirmed

 

 

 

 

 

49 AT/E021 MALLORCA
49 AT/E022 MENORCA
49 AT/E023 IBIZA
49 AT/E024 FORMENTERA
49 AT/E025 SA DRAGONERA (Mallorca)
49 AT/E026 D’ES LLATZARET (Menorca)
49 AT/E027 ISLA DEL AIRE (Menorca)
49 AT/E028 D’EN COLOM (Menorca)
49 AT/E029 SA CONILLERA o CONEJERA (Ibiza)
49 AT/E030 TAGOMAGO (Ibiza)
49 AT/E031 S’ESPALMADOR (Ibiza/Formentera)
49 AT/E032 S’ESPARDELL (Ibiza/Formentera)
49 AT/E033 CABRERA
49 AT/E034 CONEJERA o SA CONILLERA (Cabrera)
49 AT/E036 S’ESPARTAR o DEL ESPARTO (Ibiza)
49 AT/E081 BLEDA PLANA (Ibiza)
49 AT/E082 TORRETA (Ibiza/Formentera)
49 AT/E083 MALVINS (Ibiza)
49 AT/E084 LA ESPONJA (Ibiza)
49 AT/E085 DADO GRANDE (Ibiza)
49 AT/E086 RATAS (Ibiza)
49 AT/E088 BOTAFOCH (Ibiza)
49 AT/E089 ESCOLLO LLIMBRELL (Ibiza)
49 AT/E090 LLADO (Ibiza)
49 AT/E091 GRANDE o DE STA.EULALIA (Ibiza)
49 AT/E092 LA REDONDA (Ibiza)
49 AT/E093 EL CARAGOLET (Ibiza)
49 AT/E094 MORELLANET (Ibiza)
49 AT/E095 SA GALERA (Ibiza)
49 AT/E096 ES CANA (Ibiza)
49 AT/E097 ISLOTE TRAMONTANA (Ibiza)
49 AT/E098 ELS CARGOLLS (Ibiza)
49 AT/E099 ILLOT DE S’HORT (Ibiza)
49 AT/E100 ISLA NEGRA D’ES SUD (Ibiza)
49 AT/E101 SES FORMIGUES (Ibiza)
49 AT/E102 RENCLÍ (Ibiza)
49 AT/E103 SA MESQUIDA (Ibiza)
49 AT/E104 D’EN CALDERS (Ibiza)
49 AT/E105 MURADA (Ibiza)
49 AT/E106 MARGARITAS o SES MARGALIDES (Ibiza)
49 AT/E107 BOSQUE o BOSC (Ibiza)
49 AT/E108 ES VEDRA (Ibiza)
49 AT/E109 VEDRANELL (Ibiza)
49 AT/E110 AHORCADOS o PENJATS (Ibiza/For)
49 AT/E111 CARAGOLER (Ibiza/Formentera)
49 AT/E112 ESCULL D’EN TERRA o DE SA TORRE
49 AT/E113 LOS PUERCOS o DELS PORCS (I/F)
49 AT/E114 CASTEVI (Ibiza/Formentera)
49 AT/E115 DE S’ALGA (Ibiza/Formentera)
49 AT/E116 ELS PUJOLS (Formentera)
49 AT/E117 MITJANA (Mallorca)
49 AT/E118 PANTALEU (Mallorca)
49 AT/E119 LA FORADADA (Mallorca)
49 AT/E120 LOS CONEJOS o D’ENMIG (Mallorca)
49 AT/E121 MALGRATS (Mallorca)
49 AT/E122 EL TORO (Mallorca)
49 AT/E123 DEL SEC (Mallorca)
49 AT/E124 DE LA PORRASSA (Mallorca)
49 AT/E125 D’EN SALES (Mallorca)
49 AT/E126 GALERA (Mallorca)
49 AT/E127 S’ESTANYOL (Mallorca)
49 AT/E128 CABOT o NEBODA (Mallorca)
49 AT/E129 DES FRARES (Mallorca)
49 AT/E130 MOLTONA (Mallorca)
49 AT/E131 PELADA (Mallorca)
49 AT/E132 EL ILLOT DE N’AGUILA (Mallorca)
49 AT/E133 FARALLO D’ES FRED (Mallorca)
49 AT/E134 ESCULL D’ES RAS (Mallorca)
49 AT/E135 FORANA (Mallorca)
49 AT/E138 D’EN PORROS (Mallorca)
49 AT/E139 CAN BARRET (Mallorca)
49 AT/E140 AUCANADA (Mallorca)
49 AT/E141 FORMENTOR (Mallorca)
49 AT/E142 COLOMER (Mallorca)
49 AT/E143 ESCULLS NA LLITERAS (Mallorca)
49 AT/E144 CABALL BERNAT (Mallorca)
49 AT/E145 S’ES RATES (Cabrera)
49 AT/E146 ESTELS XAPATS (Cabrera)
49 AT/E147 ESTELS DE FORA (Cabrera)
49 AT/E148 IMPERIAL (Cabrera)
49 AT/E149 REDONDA ESTE o ESCULL TRAMONTANA
49 AT/E150 LA ESPONJA (Cabrera)
49 AT/E151 PLANA (Cabrera)
49 AT/E152 POBRE (Cabrera)
49 AT/E153 HORADADA (Cabrera)
49 AT/E154 DE LA JUDIA (Menorca)
49 AT/E155 DE LAS PICAS (Menorca)
49 AT/E156 ADDAIA GRAN (Menorca)
49 AT/E157 SES AGUILES (Menorca)
49 AT/E158 CLOT DE LOS ASES (Menorca)
49 AT/E159 ELS OFEGATS (Menorca)
49 AT/E160 TIRANT (Menorca)
49 AT/E161 SARGANTANA (Menorca)
49 AT/E162 RABELLS (Menorca)
49 AT/E163 LOS PORROS (Menorca)
49 AT/E164 NITGE o D’ES PORROS (Menorca)
49 AT/E165 PREGONDA (Menorca)
49 AT/E166 BLEDAS (Menorca)
49 AT/E167 PLANA o CUARENTENA (Menorca)
49 AT/E168 DEL HOSPITAL o DEL REY (Menorca)
49 AT/E169 ESCULL D’EN MARSAL (Menorca)
49 AT/E175 DE LA SAL ROSSA (Ibiza)
49 AT/E176 PUNTA GROSA (Ibiza)
49 AT/E177 ESCULL D’ES PAS (Ibiza)
49 AT/E178 ES FARALLONS D’EN ROVIRA (Ibiza)
49 AT/E179 PALLARET (Ibiza)
49 AT/E180 ISLETA DE PORT ROIG (Ibiza)
49 AT/E181 ESCULL DE CALA D’HORT (Ibiza)
49 AT/E182 DE LA GUARDIA o NA GUARDIS (Mall.)
49 AT/E183 CARAGOL (Mallorca)
49 AT/E184 NA LLARGA (Mallorca)
49 AT/E185 CORBERANA (Mallorca)
49 AT/E186 ILLA DEL PAS (Mallorca)
49 AT/E187 SA TORRE (Mallorca)
49 AT/E188 LA CALETA (Mallorca)
49 AT/E189 LA GAVINA (Mallorca)
49 AT/E190 NATI (Menorca)
49 AT/E191 ESCULL DEL FRANCES (Menorca)
49 AT/E192 ISLETAS CARBO (Menorca)
49 AT/E193 BINISSAFULLER (Menorca)
49 AT/E194 FARALLO DE AUBARCA (Mallorca)
49 AT/E195 POUET (Formentera)
49 AT/E196 REDONDA (Formentera)
49 AT/E214 SES BLEDES (Cabrera)
49 AT/E215 ISLOTE CAP BERNAT (Ibiza)
49 AT/E216 ESPARDELLO (Ibiza/Formentera)
49 AT/E217 NEGRA GROSSA DEL FREU (Ib/For.)
49 AT/E218 REDONDA OESTE o ESCULL VERMELL
49 AT/E219 LA PINO (Menorca)
49 AT/E220 SES BARDINES (Mallorca)
49 AT/E222 CAMP DE MAR (Mallorca)
49 AT/E223 LOS FARALLONS (Mallorca)
49 AT/E225 EL TORETO (Mallorca)
49 AT/E226 S’AGUILLOT (Mallorca)
49 AT/E227 DE SES ROQUETES (Mallorca)
49 AT/E228 REDONDA (Mallorca)
49 AT/E230 ILLOT DE FERRERA (Mallorca)
49 AT/E231 ILLOT DE SON AMER (Mallorca)
49 AT/E267 S’ILLOT (Mallorca)
49 AT/E268 ESCULL DE SA PLANA (Mallorca)
49 AT/E269 S’ILLOT FORADAT (Cabrera)
49 AT/E270 LOS CALAFATS (Mallorca)
49 AT/E271 S’ILLETA (Mallorca)
49 AT/E272 EL ESCULLET (Ibiza)
49 AT/E273 SABINA (Ibiza)
49 AT/E274 GALERA (Ibiza)
49 AT/E275 NA GORRA (Ibiza)
49 AT/E276 ES BAXELL (Ibiza)
49 AT/E277 S’ILLETA (Ibiza)
49 AT/E278 BINIBECA (Menorca)
49 AT/E279 D’ES CAGAIRE (Menorca)
49 AT/E280 ADDAIA PETITA (Menorca)
49 AT/E281 NA JUANASSA o ESCULL GROS (Menorca)
49 AT/E282 SES AGUILES (Addaia, Menorca)
49 AT/E283 ELS ILLOTS DE SA CUDIA (Menorca)
49 AT/E284 EN BOMBARDA (Menorca)
49 AT/E285 SA MESQUIDA (Menorca)
49 AT/E286 ELS ESCULLOTS (Menorca)
49 AT/E287 ISLA D’EN TOSQUETA (Menorca)
49 AT/E294 ARENAL D’ES MORO (Menorca)
49 AT/E295 D’EN TORTUGA (Menorca)
49 AT/E296 NA FONDA (Menorca)
49 AT/E297 CARBONE (Menorca)
49 AT/E298 FARALLO DE CALA GAT (Mallorca)
49 AT/E299 ILLOTS DE FAVARITX (Menorca)
49 AT/E300 ILLOTS D’ES TORN (Menorca)
49 AT/E301 ES FAVETO (Menorca)
49 AT/E302 ES BRAU (Menorca)
49 AT/E303 D’ES COLOMS (Menorca)
49 AT/E304 D’ES CALO FRED (Menorca)
49 AT/E305 D’ES BITLO (Menorca)
49 AT/E306 SA GALERA (Ciutadella) (Menorca)
49 AT/E307 ESCULL DE SANTANDRIA (Menorca)
49 AT/E308 BINICODRELL (Menorca)
49 AT/E309 SA GALERA (Alaior) (Menorca)
49 AT/E310 SA CREUETA (Menorca)
49 AT/E311 ILLOT D’EN VARIADA (Menorca)
49 AT/E312 REDONS (Menorca)
49 AT/E313 D’ES FERROS (Menorca)
49 AT/E314 ESCULL DE PORTITXOL (Menorca)
49 AT/E315 DEL PILAR (Menorca)
49 AT/E316 ESCULL D’EN GINJOLES (Menorca)
49 AT/E318 SA BARCA (Menorca)
49 AT/E356 ESCULL D’EN RON (Mallorca)
49 AT/E357 ESCULL D’EN PUJOL (Mallorca)
49 AT/E359 ISLA NEGRA DE’S NORT (Ibiza)
49 AT/E360 DADO PEQUEÑO (Ibiza)
49 AT/E361 D’ES FRARE (Ibiza)
49 AT/E364 ESCULL DE S’ESCALETA (Cabrera)
49 AT/E365 ESCULL SOTA-AIGAT (Cabrera)
49 AT/E366 ESCULL DE CALA ESTRETA (Cabrera)
49 AT/E367 S’ILLOT PLA (Cabrera)
49 AT/E368 BLEDA MAYOR (Ibiza)
49 AT/E423 ES FALCONS (Mallorca)
49 AT/E424 PENYES D’EGOS (Mallorca)
49 AT/E425 NA MORAGUES (Mallorca)
49 AT/E426 PENYES DE CALA BLANCA (Mallorca)
49 AT/E427 SES LLISES (Mallorca)
49 AT/E428 DES MORTS o ROMANA (Mallorca)
49 AT/E429 DES GATS (Mallorca)
49 AT/E430 SES AGUILES (Mallorca)
49 AT/E431 CLOT DES MORO (Mallorca)
49 AT/E432 CARAMULL DE PEDRES (Mallorca)
49 AT/E433 SA TORRE (Mallorca)
49 AT/E434 ESCULL DE SON VENT (Mallorca)
49 AT/E435 ILLOTS DE CAN CLIMENT (Mallorca)
49 AT/E436 ILLOT GROS DE NA LLARGA (Mall.)
49 AT/E437 ILLOT DE LA MOLTONA (Mallorca)
49 AT/E438 L’OLLA (Mallorca)
49 AT/E439 BATEDURA DES GEGANT (Mallorca)
49 AT/E440 NIU DE S’AGUILA (Mallorca)
49 AT/E441 S’ILLO (Mallorca)
49 AT/E442 LA CASSERETA (Mallorca)
49 AT/E443 LLOSA DEL FIGUERAL (Ibiza)
49 AT/E444 ESCULLS NEGRES (Ibiza)
49 AT/E445 NIN DEL CORB (Ibiza)
49 AT/E446 PUNTA GALERA (Ibiza)
49 AT/E447 XARRACA (Ibiza)
49 AT/E448 DES BOSC o FERRADURA (Ibiza)
49 AT/E449 ENTREPENYES (Ibiza)
49 AT/E450 ALBARCA (Ibiza)
49 AT/E451 ESCULL DE SA CONILLERA (Ibiza)
49 AT/E452 ESCULLS DE BOSC (Ibiza)
49 AT/E453 ESCULL DE S’ESPARTAR (Ibiza)
49 AT/E454 S’ESPARDELL (Ibiza, Sant Josep)
49 AT/E455 FIGUERA BORDA (Ibiza)
49 AT/E456 ILLOTS DE CALA TARIDA (Ibiza)
49 AT/E457 LLENTRISCA (Ibiza)
49 AT/E458 FARALLONS DE PUNTA RAMA (Ibiza)
49 AT/E459 NEGRA PETITA DEL FREU (Ibiza/Form)
49 AT/E460 TRAMUNTANA (Formentera)
49 AT/E461 SES FERRERES (Formentera)
49 AT/E467 ILLETES DE TORÀ

NominativoScore
14AT67521
1AT193121
1AT46621