AWARDS N.111 JAPANEISE ISLANDS
Minimum requested to obtain this award:
5 islands confirmed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 AT/AS-007 HONSHU ISLAND (Main Island)

 

25 AT/AS-008  NORTH IZU ISLANDS 

                      (Haia, Inanba, Jinai, Kozu, Mikura, Miyake, Nii, O, Ombase, Onohara, Shikine, Tad-anae, To, Udone, Zenisu)

 

25 AT/AS-012 KIUSHU’S COASTAL ISLANDS

                      (Ai, Aino, Amakusa Isls, Azuchi O, Eno, Fuka, Hime, Hira, Hoto, Ike, Ikisuki, Jino, Kakara, Kuro, Madara, 

                      Muku, O, Shimaura To, Taka, Yaku, Uma) 

 

25 AT/AS-023 AMAMI Islands 

                      (Amami O, Eniya Hanare, Eteku, Hanmya, Kakeroma, Kikai, Kiyama, Okino Erabu, Sukumohanare, 

                      Tokuno, Uke, Yoro, Yoron, Yuhanare)

 

25 AT/AS-024 YAEYAMA ISLANDS

                      (Hateruma, Hatoma, Iriomote, Ishigaki, Kamichi Aragusuku, kayama, Ko, Kobama, Kuro, Shimochi Aragusuku, 

                      Soto Banari, Taketomi, Uchi Banari, Yonaguni)

 

25 AT/AS-030 KAZAN ISLANDS  (Iwo Jima, Kita Iwo Jima, Minami Iwo Jima)

 

25 AT/AS-032 OSUMI ISLANDS  (Iwo, Kuchino Erabu, Kuro, Mage, Shin Iwo, Take, Tanega, Yaku, Yuse)

 

25 AT/AS-036 IKI / TSUSHIMA ISLANDS

                      (Aka, Ao, Enoki, Haehase, Haru, Iki, Ko, Kujirase, Kuro, Matsu, Mitsu, Naga, Nagarasu, Nain, Nezumi, O, Oki, 

                      Shimanodan, Tatsuno, Tenaga, Tsu, Tsumaga, Uni, Ushi)

 

25 AT/AS-037 KOSHIKIJIMA ISLANDS (Chica, Futago, Kami Koshiki, Naka Koshiki, No, Okino, Shimo Koshiki)

 

25 AT/AS-040 GOTO ISLANDS

                      (Aino, Aka, Arifuku, Biro, Fukue, Hata, Hebo, Hime, Hino, Hira, Hisaka, Hocho, Hoge, Ikenoko, Kaba, Kaize, 

                      Kashiwa, Kazura, Ki, Ko, Kobiro, Koguro,Koitabe, Koro, Koshiki, Kujirase, Kura, Kuro, Kushi, Madara, Mae, Meano, 

                      Mu, Nakadori, Naru, No, Noanju, Nozaki, O, Oitabe, Ojika, Ore, Otoko,Sagano, Sazaeno, Shimayama, Shinoki, 

                      Shugen, Takenoko, Taro, Tatara, Tera, Tsubura, Tsytara, Uku, Unoko, Uu, Wa, wakamatsu, Yaburoki,Yamaanju, Yaneo, Zuga)

 

25 AT/AS-041 OKI ISLANDS  

                      (Asa, Kiburi, Dogo, Kami, Kanmuri, Kohaka, Komori, Matsu, Nakano, Nishino, Okaga, Okino, Omori, Shijiki, Shimazu, Shiro)

 

25 AT/AS-043 SOUTH IZU ISLANDS  (Aoga, Beyonezu, Hachijo, Hachijoko, Myoujin, Sofu, Sumisu, Tori)

 

25 AT/AS-047 DAITO ISLANDS  (Kita, Daito, Minami Daito, Oki Daito)  

 

25 AT/AS-049 TOKARA ISLANDS (Akuseki, Gaja, Hirase, kaminone, Ko, Kodakara, Kogaja, Kuchino, Nakano, Suwanose, Taira, Takara, Yokoate)

 

25 AT/AS-056 DANJO ISLANDS (Hanaguri, Kuroki, Onna, Otoko, Yori)

 

25 AT/AS-067 UJI AND KUSAGAKI ISLANDS (Kamino, Kujaku, Kusagaki, Nakano, Nishi Tachigami, same, Shimono, Uji, Uji Mukai)

 

25 AT/AS-076 SHIKOKU ISLAND (include all coastal islands) 

 

25 AT/AS-077 KYUSHU ISLANDS (main island and coastal islands) 

 

25 AT/AS-078 HOKKAIDO ISLAND  (main island and coastal islands) 

 

25 AT/AS-079 MIYAKO ISLANDS  (Ikema, Irabu, Kurima, Minna, Miyako, Ogami, Shimoji, Tarama) 

 

25 AT/AS-117 HONSHU’S COASTAL  ISLAND

Aichi Pref.:            O, Himaga, Hime, Kaji, No, Oki, Saku, Shino

Aomori Pref:          Kyuroku

Chiba Pref.:           Uki

Hiroshima Pref.:    Atata, Benten, Eta, Fune, Hashiri, Innoshima, Ka, Kamiguro, Kamikamagari, Kanawa, Kosagi, Miya, 

                             Naga, Nino, Nomi, Ogurokami,Osakikami, Osakishimo, Sagi, Shimoguro, Shimokamakari, Toge, Toyo, Uji, Yoko

Hyogo Pref.:          Awaji, Le-Shima arch.

Ishikawa Pref.:      Hegura, Nanatsu

Kanagawa Pref.:   Saru

Kyoto Pref.:           Kanmuri, Ke

Mie Pref.:              Kami, O, sabaru, Suga, Suzu, Toshi, Ushi

Miyagi Pref.:         Aji, Ashi, Eno, Hira, Kasagai, Kinkasan, No, Tashiro, Tsubaki, Yakei

Niigata Pref.:        Awa, Sado

Okayama Pref.:    Ao, I, Inuno, kakui, Kamimizu, kashira, Ko, Kuru, Manabe, Mu, Obi, Otabu, Shimomizu, So, Taka, Tsuru

Shimane Pref.:     Taka, Uma

Shizuoka Pref.:     Hatsu

Wakayama Pref.:  Karimo, Kuro, O, Okino, Taka

Yamagata Pref.:    Tobi

Yanaguchi Pref.:   Ai, Ha, Hashira, Otsu, saba, Sen, Take, Te, Tsuno, Uki, Ya, Yashiro

25 AT/AS-147 HOKKAIDO’S COASTAL ISLANDS (Daikoku, Hokkaido, Ko, Moeyururi, O, Okushiri To, rebun To, Rishiri To, Teuri To, Yagishiri To, Yururi)

281 AT/AS-031  OGASAWARA ISLANDS 

CHICHIJMA / MUKOJIMA / HAHAJIMA ISLANDS

(Ane, Ani, Chichi, Futago, Haha, harino, higashi, Hira, Imoto, Katsuodori, Kitano, Kitatori, mae, Mago, Maru, Mei, Minami, 

Mukai, Muko, Nakakatsuodori, Nakano, Nishi, Nishino, Nishinoshima Shinto, Oi, Ototo, Sasauo, Tomoe, Tori,  Yome)

KAZAN ISLANDS (Iwo Jima, Kita Iwo Jima, Minami Iwo jima)

270 AT/OC-073 MINAMI TORISHIMA ISL. (Marcus)